1. Izrada marketing i komunikacionih strategija
2. PR
3. Digitalni marketing
4. Kreiranje sadržaja
5. Kreativa
6. Event management (planiranje, organizovanje i realizacija događaja)
7. ATL – masovna komunikacija (planiranje, organizovanje i realizacija marketing i advertising kampanja)
8. Osmišljavanje i realizacija promotivnih aktivnosti
9. Oglašavanje i zakup medija
10. Media planiranje
11. Grafički dizajn i štampa
12. Brendiranje